Yhteystiedot

Ähtärin Honkaniemen
sukuseura ry
postiosoite:
c/o Johanna Kankaanpää
Verhorannantie 48
63780 Alastaipale

Käytä "Ota yhteyttä"-lomaketta yhteyspyyntöihin
sähköpostilla.

Tiedotuskirje kevät 2016

KESÄTAPAAMINEN JA SUKUKOKOUS KILLINKOSKELLA

Kesätapaaminen ja sukuseuran sääntömääräinen sukukokous järjestetään Virtain Killinkoskella Wanhan Tehtaan museomiljöössä lauantaina 6.8.2016 klo 13.Jo ennen Wanhan Tehtaan tilaisuutta halukkailla on mahdollisuus tutustua Killinkosken kauniiseen ja rakennustaiteellisesti merkittävään kirkkoon tai Killin Voima Oy:n kallion sisään louhittuun voimalaan, jossa padotun kosken vesivoima tuottaa sähköä. Kirkkoon tutustujien kokoontuminen on kirkon pihalla klo 12 ja voimalaan tutustujien samoin klo 12 Wanhan Tehtaan parkkipaikalla.

Samannimisen kosken mukaan nimensä saanut Killinkoski oli viime vuosisadan alkupuoliskon ajan kukoistava teollisuustaajama. Vesivoima pyöritti Enqvist-yhtiön puuhiomoa ja P.G. Holm-yhtiön nauhatehdasta, jotka työllistivät satoja ihmisiä. Jäljellä ovat nauhatehdas uusissa tiloissa Inka Oy:n nimellä ja vesivoimala, joka kattaa lähiseudun energiatarpeesta merkittävän osan. Killinkosken 1928 valmistunut puukirkko oli Suomen merkittävimmäksi mainitun kirkkoarkkitehdin Josef Stenbäckin (1854-1929) viimeiseksi jäänyt työ. Sen sisustuksen käsittelemättömät puupinnat ovat erikoislaatuiset. Wanha Tehdas on nauhatehtaan vanha rakennus, johon on syntynyt monipuolinen museoiden keskittymä. Siihen voi tutustua jo etukäteen osoitteessa http://www.killinkoski.kotisivukone.com/wanha-tehdas.

 

Wanhalla Tehtaalla aloitetaan klo 13 sukuseuran tarjoamilla kahveilla + pulla ja voileivät. Sukukokouksen jälkeen Killinkosken kyläyhdistyksen puheenjohtaja Vesa Postinen vetää tutustumiskierroksen museoihin.

 

JÄSENMAKSUT

 

Vuoden 2016 jäsenmaksujen tilillepanokortit ovat oheisena. Jäsenmaksun jo aikaisemmin maksaneille kiitokset tilillepanokortin sijasta!

 

TERVEISIÄ KANADASTA

 

Juho Erkki Kivimäki/Sytelän ja Emilia o.s. Honkaniemen tytär Juulia (1892-1957) muutti miehensä Johannes Jaskarin (1894-1965) ja kahden poikansa Eeron ja Unton kanssa Kanadaan 1920-luvulla. Sukunimeksi vaihtui Aalto, joka lyheni muotoon Alto. Etunimet mukautuivat muotoihin Julia, John, Edward ja William. Kolmivuotiaana Suomesta lähtenyt William täyttää 94 vuotta 30.5.2016. Sukuseura yhtyy onnittelijoihin. Edwardin sukuhaaraan avioliiton kautta tullut Allison Alto-Bond on toimittanut William-sedän merkkipäivän kunniaksi suomalaisista sukujuurista kirjan Jaskari/Aalto/Sytela, A Family History: From Finland to Canada. Sukuseuralla on ollut ilo antaa Allisonille apua aineiston hankinnassa. Kirjan voi tilata verkkokirjakaupasta osoitteessa 
http://www.blurb.ca/bookstore/invited/6328111/32fd02559849fc25458f5c0ce3ca929133dbee84

Hankalan pitkän osoitelinkin voi helposti klikata avaamalla tämän tiedotuskirjeen sukuseuran kotisivulta www.honkaniemi.sukuseura.fi

TOIMINTAKERTOMUS 2013-2015

Kuluneen kolmivuotiskauden aikana ei ole aloitettu uusia sukututkimus- tai julkaisuhankkeita. Aikaisemmin ilmestynyt Ähtärin Honkaniemen suku ja talo 2-kirja on tuonut vielä tuloja. Muuta varsinaista toimintaa ovat olleet kesätapaamiset 2013 (Siikinniemessä) ja 2014 (Tuomarniemellä). Tiedotuskirjeitä on vuosittain lähetetty kaksi. Kevään tiedotuskirjeen mukana on postitettu myös jäsenmaksujen tilillepanokortit. Sinänsä suppeisiin kirjeisiin on ajankohtaistiedotuksen lisäksi sisällytetty sukuun liittyviä pikkukertomuksia ja vanhoja valokuvia. Seuran internetsivuja päivitettiin säännöllisesti. Jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä on pysynyt vakaana vuonna 2010 saavutetulla noin 160 henkilön tasolla. Jäsenten vaihtuvuus on ollut pientä. Jäsenmaksut ovatkin olleet seuran pääasiallinen varainhankintamuoto. Seuraava taulukko havainnollistaa toiminnan taloudellista puolta (tarkemmat tiedot vuosittaisissa tilinpäätöksissä).

 

 Toimintavuosi

2013

2014

2015

Varsinaisen toiminnan tuotot

539,00

291,20

332,50

Varsinaisen toiminnan hanke- ja tapahtumakohtaiset kulut

646,74

602,70

84,41

Varsinaisen toim. muut kulut ilman postikuluja

370,98

246,57

279,36

Postikulut

290,00

285,90

356,00

Varsinaisen toiminnan tulos

-768,72

-843,97

-387,27

Jäsenmaksut

1120,00

1008,00

1155,00

Muut varainhankinnan tuotot

71,70

Varainhankinnan kulut

152,38

98,80

0,00

Varainhankinnan tulos

1039,32

909,20

1155,00

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2019

Seuran hallitus esittää sukukokoukselle, että vuosien 2016 ja 2019 varsinaisten sukukokousten väliseksi kolmivuotiskaudeksi vahvistetaan seuraava toimintasuunnitelma (sääntöjen 9§).

Varsinainen toiminta

Järjestetään vuosittain kesätapaamiset kiinnostavissa paikoissa. Pyritään löytämään kohteita, joihin yksityishenkilöiden on muuten vaikea päästä tutustumaan. Tavoitteena tavata virkistävän  kesäpäivän merkeissä sukulaisia ja vaihtaa kuulumisia.

Kehitetään tiedotuskirjeitä siten, että sukua koskevaa tietoa saadaan entistä monipuolisemmin jäsenten tietoon. Aktivoidaan jäsenistöä tällaisen tiedon jakamiseen.

Rohkaistaan ja avustetaan tiedoin ja neuvoin yksityistä sukututkimusharrastusta, joka täydentää ja päivittää sukukirjoissa julkaistua tietoa.

Tutkitaan sosiaalisen median käyttöä seuran tarkoituksen toteuttamiseen ja toteutetaan perustelluiksi arvioituja hankkeita tässä suhteessa.

Arvioidaan seuran sääntöjen kehittämistarpeet ja käynnistetään muutosprosessi, mikäli tähän havaitaan riittävät syyt.

 

Varainhankinta

Toteutetaan jäsenhankintakampanja (esim. perheellistyneet ja ”sukukiinnostusikään” varttuneet suvun jäsenet).

Tuodaan myyntiin uusia Honkaniemen sukuyhteyttä esiin tuovia tuotteita.

 

 

Osoitelähde: Ähtärin Honkaniemen sukuseura ry:n jäsenrekisteri